Valheim Builds / Castle

Gold castle

  • 1,017 views, 25 today
  • 182 downloads, 3 today
  • 9
  • 2
  • 23
PUP avatar PUP
Level 34 : Artisan Troll
39
The interior is minimalistic - you can create your own

the number of elements (instances) is 18000. This is the smallest castle I.ve ever built

This castle can be used in the standard version of the game

Now I"m building a city in the north based on this castle - wait for the video !


The Northern Kingdom


Progress100% complete
Tags

1 Update Logs

Update #1 : by PUP 11/08/2023 11:16:32 pmNov 8th

The Northern Kingdom is built!
Video: youtu.be/YbSI5pHfewM?si=bdsd1ZG-AOkoVLti

Create an account or sign in to comment.

2
11/19/2023 3:20 pm
Level 1 : New Viking
TheUndertaker
TheUndertaker avatar
Hello!

What a beautiful piece of art :)
If i download the blueprint, what program do i need to open the blueprint?


Greeting from the Netherlands
1
11/19/2023 3:53 pm
Level 35 : Artisan Troll
PUP
PUP avatar
edited the previous message
1
11/19/2023 3:49 pmhistory
Level 35 : Artisan Troll
PUP
PUP avatar
Good evening, this is a blueprint for the vanilla version - no mods needed.
To install, you need the Plan Build mod. See that you have an up-to-date version of the game
1
11/07/2023 2:34 pm
Level 1 : New Viking
BRB_Studio
BRB_Studio avatar
tôi cũng chua tìm ra nguyên nhân chính để xử lí
1
11/07/2023 2:20 pm
Level 1 : New Viking
BRB_Studio
BRB_Studio avatar
vâng tôi vẫn đang ở steam bản cập nhật ngày 5-10-2023, nhưng lỗi hiện thị toàn bộ nền blackmalber, nó khiến tôi tò mò về điều đó, vì nó là 1 phần của maingame,
1
11/07/2023 2:26 pm
Level 35 : Artisan Troll
PUP
PUP avatar
chúc may mắn giải quyết vấn đề của bạn
1
11/07/2023 2:42 pm
Level 1 : New Viking
BRB_Studio
BRB_Studio avatar
bạn có công trình nào dành riêng cho treo đầu boss như kiểu điện thờ không? nếu có, có thể cho tôi xin công trình đó được không ?
1
11/08/2023 8:25 am
Level 35 : Artisan Troll
PUP
PUP avatar
mod "Better creative" cung cấp khả năng cài đặt đá hy sinh ở bất cứ đâu trên bản đồ. Và trong tòa nhà cũng vậy
1
11/07/2023 2:46 pm
Level 35 : Artisan Troll
PUP
PUP avatar
bản mod "Plan build" vẫn chưa được cập nhật. Thật không may không có tòa nhà mà bạn đang yêu cầu(
1
11/07/2023 2:49 pm
Level 1 : New Viking
BRB_Studio
BRB_Studio avatar
vâng, ít ai quan tâm và nghĩ đến chúng. dù sao trong tương lai hi vọng sẽ có ai đó có ý tưởng xây dựng chúng và chia sẻ lên đây
Valheimians

Website

© 2021 - 2023
www.valheimians.com

Welcome